Służba więzienna rusza z rekrutacją na Dolnym Śląsku

Powiązane

Leśnicy w Wielkopolski podarowali hojną kwotę szpitalowi dziecięcemu w Poznaniu

100 000 złotych - tyle poznańscy leśnicy przekazali na...

Gwiazda Hollywood odwiedziła Ogród Botaniczny w Krakowie

Hollywoodzka gwiazda Milla Jovovich kilka dni przebywała z rodziną...

Krakowska restauracja uznana za najlepszą w Polsce

Według jury konkursu World Culinary Awards, słynąca z polskiej...

Jakie jest najbardziej zakorkowane miasto w Polsce i na świecie?

Korki w wielu polskich miastach to smutna codzienność. Właśnie...

Udostępnij

Służba więzienna zaczyna rekrutację na terenie Dolnego Śląska.

Poszukują strażnika działu ochrony, młodszego referenta działku kwatermistrzowskiego czy też młodszą pielęgniarkę/młodszego ratownika medycznego. Praca na tych wymienionych stanowiskach to, jak zapewniają, nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także dodatkowe korzyści, jak dopłata do wczasów, nagrody jubileuszowe czy zasiłek na zagospodarowanie. Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Trwa rekrutacja do służby więziennej na terenie Dolnego Śląska. Jak się zgłosić i jakie warunki trzeba spełnić?

- Advertisement -

Młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny

Rekrutacja na młodszą pielęgniarkę/młodszego ratownika medycznego dotyczy placówek we Wrocławiu, Wołowie i Jeleniej Górze. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.599,00 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.319,00 zł,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie.

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJ

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego

Rekrutacja na młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego dotyczy placówek w Jeleniej Górze i Strzelinie.Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:
wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone szkolenie dla kucharzy

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJ

Czytaj: Trzy dni darmowych koncertów, zapraszamy na Open Craft Wrocław

Strażnik działu ochrony

Rekrutacja na strażnika działu ochrony dotyczy placówek w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Świdnicy, Wrocławiu, Głogowie, Kłodzku, Strzelinie, Wołowie, Lubaniu. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJ

Kto może zgłosić swoją kandydaturę?

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Czytaj: Multimedialna wystawa na Stadionie Wrocław