Strona główna Ciekawostki Darmowy przegląd w filmowy w walce z wykluczeniem!

Darmowy przegląd w filmowy w walce z wykluczeniem!

0
Darmowy przegląd w filmowy w walce z wykluczeniem!

Fundacja Mili Ludzie ma zaszczyt zaprosić na I Miły Przegląd Filmowy, w czasie którego zaprezentujemy znakomite obrazy filmowe, wzbudzające w ostatnim czasie duże emocje. Celem Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE jest działalność społeczno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Design & Craft Market już w najbliższy weekend!

Każde z wydarzeń wyświetlane będzie z audiodeskrypcją oraz z napisami dla osób niesłyszących.
PROGRAM PRZEGLĄDU:
– 21.11.2018 o godz. 17.00 – „THE FLORIDA PROJECT” w Kino Muza w Poznaniu

– 24.11.2018 o godz. 16.45 – „W CIENIU DRZEWA” w Kino Pałacowe

– 26.11.2018 o godz. 16.30 – „SICARIO 2. SOLDADO” w Kino Pałacowe

– 28.11.2018 o godz. 16.00 – „KLER” w Kino Rialto (pokaz we współpracy z Fundacja Kultury bez Barier)

Na wszystkie filmy obowiązuje wstęp wolny!  WYDARZENIE NA FB

Kino Muza w Poznaniu na czas remontu ma swoją siedzibę przy ul. Masztalarskiej 8. Budynek z barierami, w związku z tym, przy wyborze biletu prosimy o wybranie ew. opcji związanej z potrzebą pomocy przy wejściu do sali kinowej znajdującej się na I piętrze. Za utrudnienia przepraszamy.

Wszystkie drogi stoją otworem dzięki Lifetramp. Sprawdź TUTAJ!

Cele działalności Fundacji to:
1. Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz wiek. .
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie i wspieranie działań prowadzących do kształtowania postawy tolerancji i dialogu międzykulturowego
4. Animacja kultury wewnątrz społeczności lokalnych.
5. Działania na rzecz zwiększania dostępności do kultury i edukacji.
6. Tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
7. Działalność w obszarze pomocy społecznej.
8. Doradztwo i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
9. Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Siedzibą Fundacji jest Poznań, a terenem działania cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie wiesz jak ruszyć z biznesem? Przeczytaj TUTAJ 🙂