W Parkland powstała „Świątynia czasu” dla bliskich ofiar zeszłorocznej strzelaniny.