Problem dzisiejszych ludzi ukazany za pomocą rzeźby.