Mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Raport WWF Living Planet 2018.

Powiązane

Leśnicy w Wielkopolski podarowali hojną kwotę szpitalowi dziecięcemu w Poznaniu

100 000 złotych - tyle poznańscy leśnicy przekazali na...

Gwiazda Hollywood odwiedziła Ogród Botaniczny w Krakowie

Hollywoodzka gwiazda Milla Jovovich kilka dni przebywała z rodziną...

Krakowska restauracja uznana za najlepszą w Polsce

Według jury konkursu World Culinary Awards, słynąca z polskiej...

Jakie jest najbardziej zakorkowane miasto w Polsce i na świecie?

Korki w wielu polskich miastach to smutna codzienność. Właśnie...

Udostępnij

Living Planet Index pokazuje, że w przeciągu zaledwie 40 lat, populacje kręgowców zmalały o 60%.

Living Planet Report prowadzony przez World Wide Fund for Nature (WWF) od 1998 roku, to coroczne sprawozdanie ze stanu globalnej różnorodności biologicznej. Ta dogłębna analiza naukowa ukazuje szokujące efekty gwałtownej ekspansji człowieka na środowisko naturalne. „Wszystko, co stworzył człowiek, zawdzięczamy przyrodzie. Nasze
przetrwanie oraz rozwój opierają się na zasobach, których ona
dostarcza – jest ważna dla naszego zdrowia, stabilności ekonomicznej
i bezpieczeństwa”  —  mówi Marco Lambertini; Dyrektor Generalny WWF International. Nasze społeczeństwo zbudowane jest na tym, czym obdarzyła nas natura. Jednak degradacja środowiska naturalnego i spadek bioróżnorodności postępują zbyt szybko. Dane z raportu WWF są alarmujące.

Naukowcy mówią o zjawisku Wielkiego Przyspieszenia. To stale rosnące tempo zmian w działalności człowieka od początku rewolucji przemysłowej. W historii naszej planety, po raz pierwszy od 4,5 miliarda lat, zmiany są tak gwałtowne. Eksplodująca populacja ludzka niesie ze sobą ogromny wzrost gospodarczy. Potężny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zagospodarowanie terenów, wszelaka produkcja, zużycie wody —  w konsekwencji prowadzą do katastrof ekologicznych.

- Advertisement -

 

źródło: Living Planet Report 2018; WWF

 

Degradacja ekosystemów postępuje zbyt szybko, aby mogły one pokryć zapotrzebowanie na zasoby z nich pochodzące.

„W marcu 2018 r. Międzyrządowy Zespół ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych IPBES wydał Ocenę degradacji i poprawy stanu środowiska lądowego (LDRA), według której tylko 1/4 obszarów lądowych Ziemi jest wolna od wpływu działalności człowieka. Do 2050 r. przewiduje się spadek tego udziału do 1/10.
Obszary podmokłe są kategorią najbardziej dotkniętą. W czasach
współczesnych zmniejszyły się one o 87%”  —  czytamy w raporcie. Przyczyny leżą w nieprawidłowym zarządzaniu zasobami oraz napędzanej stale konsumpcji. Miarą zużycia zasobów naturalnych jest tzw. ślad ekologiczny. Na przestrzeni ostatnich 50 lat podniósł się o 190%.

Niedawno naukowe czasopismo Nature opublikowało informację: ze wszystkich gatunków roślin, płazów, gadów, ptaków i ssaków, które wyginęły od 1500 r. naszej ery, 75% padło ofiarą nadmiernej eksploatacji zasobów, rolnictwa lub obu tych czynników.

 

źródło: LPR 2018; WWF

 

Różnorodność biologiczna jest gwarantem życia na Ziemi. Generowane przez nią systemy naturalne i cykle biochemiczne umożliwiają funkcjonowanie atmosfery, lasów, oceanów, krajobrazów i sieci cieków wodnych. Są absolutnie niezbędnie dla istnienia i rozwoju współczesnego społeczeństwa.

 

Jeśli mamy odwrócić tendencję polegającą na utracie różnorodności biologicznej, nasz głos musi być słyszalny coraz lepiej. Wyginięcie ogromnej liczby gatunków na Ziemi nie wywarło wrażenia ani nie podziałało na wyobraźnię przywódców światowych w wystarczającym stopniu oraz nie wpłynęło na przyspieszenie prac nad koniecznymi
zmianami.

 

„Mimo licznych międzynarodowych badań naukowych oraz porozumień w zakresie polityki potwierdzających, że ochrona i zrównoważone wykorzystywanie różnorodności biologicznej mają globalny priorytet, trendy światowe dotyczące różnorodności biologicznej nadal wykazują spadki”  —  podaje WWF International. „Musimy celować wyżej i odejść od działania „jak do tej pory” . Dopiero wtedy będziemy w stanie zbudować zdrowszy, bardziej zrównoważony świat – dobry dla ludzi oraz dla systemów naturalnych”.

Niech wśród noworocznych postanowień pojawi się troska i dbałość o nasze środowisko, sposoby jego eksploatacji, przemyślane korzystanie z dramatycznie uszczuplających się zasobów. Odwrócenie sytuacji wciąż jest możliwe. Jak mówi dyrektor generalny WWF International: „w nadchodzących latach musimy się przekształcić w społeczeństwo,
które ma neutralny wskaźnik emisji dwutlenku węgla, a także powstrzymać i odwrócić proces degradacji przyrody – poprzez zielone finanse, czystą energię i przyjazną środowisku produkcję żywności. Musimy również zachować i przywrócić wystarczająco duże obszary lądów i oceanów do ich naturalnego stanu” .