Decyzja zapadła – w Poznaniu będzie nowe Studium!

Powiązane

Leśnicy w Wielkopolski podarowali hojną kwotę szpitalowi dziecięcemu w Poznaniu

100 000 złotych - tyle poznańscy leśnicy przekazali na...

Gwiazda Hollywood odwiedziła Ogród Botaniczny w Krakowie

Hollywoodzka gwiazda Milla Jovovich kilka dni przebywała z rodziną...

Krakowska restauracja uznana za najlepszą w Polsce

Według jury konkursu World Culinary Awards, słynąca z polskiej...

Jakie jest najbardziej zakorkowane miasto w Polsce i na świecie?

Korki w wielu polskich miastach to smutna codzienność. Właśnie...

Udostępnij

Radni Poznania podczas sesji w trybie zdalnym przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Obecnie obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2014 r. i według miejskich planistów wymaga dostosowania do współczesnych realiów. Wcześniej obowiązywały jeszcze dokumenty z 2008 i 1999 roku.

- Advertisement -

Miasto wychodzi naprzeciw takim wyzwaniom jak zmiany klimatu oraz zmiany sposobu poruszania po mieście.

W nowym studium proponowane zmiany dotyczyć będą między innymi:

  • zwiększenia powierzchni terenów zielonych,
  • rozwoju układu ulic,
  • zagospodarowania wód opadowych,
  • zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne. 

Radni podczas zdalnej sesji wskazywali m.in. na konieczność uwzględnienia w Studium tematu retencji wody. Globalne ocieplenie, susze, słabe zasoby wody, stają się coraz bardziej odczuwalne w wielu miastach.

W ostatnich latach Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów, dlatego ważne jest, żeby studium było aktualne. Wymaga to od nas zdefiniowania na nowo kierunków rozwoju zagospodarowania miasta – mówi Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, cytowany na stronie urzędu miasta.

Prace nad Studium prowadzić będzie Miejska Pracownia Urbanistyczna. W przygotowanie Studium włączać się także mogą mieszkańcy Poznania. Jak zapewnia Adam Derc z MPU:

Będzie to wieloetapowy proces otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W jego ramach odbędą się konsultacje społeczne, dyskusja publiczna czy spotkania z radami osiedli. Wszystkie zebrane wtedy wnioski i opinie pomogą nam stworzyć lepszą koncepcję, a docelowo nowe Studium dla naszego miasta.

Czytaj: POZNAŃ: WYJĄTKOWA ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW OTWARTA

Rozwój miasta, zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych powodują potrzebę stworzenia nowego Studium. Zdjęcie: Facebook

Oto, co napisała na Facebooku Miejska Pracownia Urbanistyczna:

„Radni zadecydowali – robimy NOWE STUDIUM!!! Przed nami wiele miesięcy pracy nad zapisaniem i narysowaniem przyszłości przestrzeni Poznania.

Rozwój miasta, zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych powodują potrzebę stworzenia nowego Studium. Jego celem jest weryfikacja dotychczasowych kierunków rozwoju miasta szczególnie w zakresie:
− systemu zieleni,
− parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu,
− obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego miejskiego i o znaczeniu ponadlokalnym,
− rozwoju układu ulic,
− ochrony konserwatorskiej i archeologicznej,
− zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne.”

Plan zagospodarowania

Radni przyjęli podczas zdalnej sesji miejscowy plan zagospodarowana dla obszaru “Łacina – Południe – część A” obejmującego teren w rejonie Ronda Rataje oraz centrum handlowego Posnania. Od strony ronda powstać będzie mogła zabudowa nawet do 100 metrów wysokości, zaś na przeważającej powierzchni obszaru budynki będą mogły mieć wysokość do 25 metrów.

urbnews.pl
urbnews.pl

Czytaj: Gwara poznańska – czy wiesz co oznaczają te zwroty?